Dealer BMW Bońkowscy

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2017 - WYBÓR WYKONAWCY.

Szanowni Państwo.


Spółka Bońkowscy Sp z o.o. i  Spółka S.k. z siedzibą w Ustowie  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego opisanego w zapytaniu ofertowym 9/2017, na wykonawcę robót wyłoniono firmę:Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne ManGeo, 64-530 Kazimierz, Dworcowa 24.

Aktualności.